Servicis
Servicis municipals

D’acord amb la Resolució de 28 d’Abril de 2003 (BOE 14 de Maig de 2003) del Director General del Cadastre, es concedix a l’Ajuntament de La Vilavella els següent servicis:

 • Gestió de certificacions sol·licitades.
 • Consulta estadística d’ús.
 • Consulta i Certificació com a PIC.

Els servicis de consulta i certificació estan restringits a l’àmbit nacional.

 

NORMATIVA:

El text refós de la Llei del Cadastre Inmobiliari (TRCLI), aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, definix al Cadastre Inmobiliari com a un registre administratiu dependent del Ministeri d’Hisenda en el que es descriuen els béns inmobles rústics, urbans i de característiques especials. La descripció cadastral dels béns inmobles comprén les seues característiques físiques, econòmiques i jurídiques, entre les quals es troba la localització i la referència cadastral, la superfície, l’ús o destí, la classe de cultiu o aprofitament, la qualitat de les construccions, la representació gràfica, el valor cadastral i el titular cadastral. L’article 51 del TRCLI establix que ténen la consideració de dades protegides el nom, cognoms, raó social, codi d’identificació i domicili dels qui figuren inscrits en el Cadastre Inmobiliari com a titulars, així com el valor cadastral i els valors cadastrals del sòl i, en el seu cas, de la construcció, dels béns inmobles individualitzats.

CONSIDERACIONS:

Requisits de sol·licitud d’informació:

 • En cas de ser el titular: DNI/NIF original
 • En altre cas: Autorització signada del titular i còpia del DNI/NIF del titular

Actualment no s’apliquen taxes a este servici.

 

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de La Vilavella

QUÈ ÉS L’AODL?

L’AODL o Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de La Vilavella és un Servici Municipal que l’Ajuntament posa a l’abast de tota la ciutadania per tal de facilitar la promoció econòmica, l’ocupació i el desenvolupament econòmic del nostre municipi.

L’AODL de La Vilavella posa a la vostra disposició els mitjans personals i tècnics per a realitzar esta tasca tan important per al futur del nostre municipi i dels seus habitants.

A l’AODL de La Vilavella no us donarem “duros a quatre pessetes” (“euros a 95 cèntims”) ni tampoc ens heu de considerar “Aladinos” que eliminaran els vostres problemes i us concediran el que desitgeu fregant un cresol. Senzillament intentarem ajudar-vos a resoldre els vostres dubtes i a superar els entrebancs que hi pugueu tindre, estudiant la viabilitat dels vostres projectes i tractant de donar forma a les vostres iniciatives.

OBJECTIUS DE L’AODL

Afavorir el desenvolupament local de La Vilavella mitjançant la dinamització dels recursos propis del nostre municipi i l’atracció de recursos externs, intentant donar noves alternatives per a millorar i modernitzar les nostres infrastructures i el nostre entramat agrari, empresarial i comercial, contribuint així al benestar de les nostres gents.

LÍNIES DE TREBALL – DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES

Augmentar i millorar la dotació d’infraestructures per al desenvolupament econòmic del municipi.

 • ASSOCIACIONISME

Fomentar l’associacionisme per a millorar la participació i vertebració social del municipi.

 • INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Assessorar als agricultors, a les empreses, comerços i ciutadania en general de tot el que els puga interessar per dur a terme les seues activitats productives.

 • FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Orientar els treballadors i treballadores en la recerca d’ocupació i millorar la formació dels recursos humans del municipi.

 • FOMENT D’INICIATIVES EMPRESARIALS

Detectar noves alternatives i noves oportunitats per desenvolupar el municipi i incentivar i donar suport a noves iniciatives empresarials.

SERVICIS QUE OFEREIX

 1. Recerca de fonts de finançament per a noves dotacions i infraestructures.
 2. Informació i tramitació d’Ajudes i Subvencions a empreses i associacions.
 3. Assessorament per a la creació d’empreses: plans d’empresa, plans de viabilitat, etc…
 4. Projecció externa del Municipi de La Vilavella i introducció i promoció de les noves tecnologies de la informació al municipi.
 5. Creació i gestió d’una Base de Dades d’ofertes i demandes de treball i organització d’activitats d’Orientació laboral i formació en tècniques de recerca d’ocupació.
 6. Formació de treballadors i desocupats, reciclatge professional i formació contínua de treballadors i empresaris.

ON PODEU TROBAR L’AODL?

Pl. de la Vila, 1 Tfn. 964 677 448 Fax. 964 677 448 E-mail: adl@lavilavella.es

Direcció:

Horari d’apertura:

 • 17h – 20h Dilluns a Divendres
 • 10h – 13h Dissabte.

Horari d’estiu (juliol i agost):

 • 9h – 13h Dilluns a Divendres

Servicis:

 • Informació i referencia
 • Préstec de llibres (individual, col·lectiu e interbibliotecari)
 • Secció audiovisuals (VHS, DVD, CD)
 • Hemeroteca (revistes i premsa nacional)
 • Secció local
 • Servici de ofimàtica i Internet (2 equips)
 • Activitats de animació lectora

Catàleg: El catàleg col·lectiu de la Xàrcia de Lectura Pública Valenciana permet consultar en línia els fons de totes les biblioteques que formen part de la Xàrcia. Per accedir feu clic baix

Carnet de la biblioteca: La Biblioteca Municipal forma part de la Xarxa Electrònica de Pública Valenciana, que agrupa la majoria de biblioteques de la nostra Comunitat. El fons documental local està integrat en el Catàleg Col.lectiu, per l’ús és necessari el carnet de soci de la Xarxa Aquest document habilita als socis com a usuaris autoritzats a totes les biblioteques de la Xarxa Per obtenir el carnet cal presentar la instància al costat d’una fotografia de mida carnet.

Arxius

 
 

625 10 10 02

 

Enllaços d’interés

DIRECCIÓ GENERAL DE TRÀFIC www.dgt.es

DIRECCIONS PROVINCIALS DE TRÀFIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA

 • Direcció Provincial de Tràfic d’Alacant
  • C/ Ferré Vidiella, 4, cantonada San Juan Bosco,
  • 12 03005 – Alacant
  • Tel.: 965125466
  • Fax: 965925759
 • Direcció Provincial de Tràfic de Castelló
  • C/ Galicia, 6
  • 12004 – Castelló de la Plana
  • Tel.: 964210822
  • Fax: 964244609
 • Direcció Provincial de Tràfic de València
  • C/ Mora de Rubielos, s/n
  • 46007 – València
  • Tel.: 963172000
  • Fax: 963417986
 • Direcció Local de Tràfic d’Alzira
  • C/ Riola, 9
  • 46600 – Alzira
  • Tel.: 962456159
  • Fax: 962456161

PERMÍS PER PUNTS www.permisoporpuntos.es

GUÀRDIA CIVIL www.guardiacivil.org

 • Guàrdia Civil Nules 964 670 002
 • Guàrdia Civil Castelló 964 221 100

EMERGÈNCIES 012

 

Història de la Policia Local

La Policia Local de la Vilavella, és un cos de policia jove ja que va ser creat l’any 1985, i el motiu d’això va ser degut a l’existència d’uns quants balnearis a la població, augmentant considerablement els habitants de la vila.

Anteriorment a la creació del cos de Policia Local, existia un altre ben diferent sent este el de serens, els quals només tenien servici a les nits.

El cos de la Policia Local, tot i la seua curta plantilla, realitza una infinitat de funcions; Prevenció i control en horari de tancament de locals comercials, assessorament al ciutadà, atestats per accident de circulació en nucli urbà, confecció de diligències prèvies judicials, regulació del tràfic, al seu requeriment col·laboració amb els cossos i forces de seguretat de l’estat en accidents en via de la seua competència, col·laboració amb Creu Roja de Nules, mesuraments de sonometria tant a vehicles com a vivendes, notificacions tant judicials com municipals, etc. Així mateix s’ha col·laborat amb el sistema de teleajuda per a ancians i discapacitats.

HORARI MUSEU DE LA VILAVELLA:

 • Dijous de 10:00 H a 14:00 H
 • Divendres de 11:30 a 13:30 i de 16:00 a 20:00 H
 • Dissabte de 10:00 a 14:00 i de 17:00 a 20:00 H

PER A VISITES CONCERTADES CRIDAR A l’AJUNTAMENT 964 677 448

Colecció museogràfica.

C/. Cueva Santa nº 58 (Edifici del Cervelló) ENTRADA GRATUÏTA

El museu consta de quatre blocs temàtics:

Bibliografia D’història local on es recullen les publicacions més significatives, a partir de 1787.

Arqueologia S’exhibixen peces trobades als jaciments de la Muntanyeta del Castell (Edat del Bronze, Ibèric i Medieval), Muntanyeta de Santa Bàrbera (poblat del Bronze i Santuari Hispano-Romà) i Muntanyeta del Tossal.

Guerra Civil Es mostra el material recollit per n’Eduardo Ranch Fuster a les trinxeres, després de la guerra (una bomba d’aviació, cascos, projectils, llibres)

Termalisme S’exhibix una banyera provinent del desaparegut balneari de Cervelló, així com retaules ceràmics, fotografies de diversos balnearis i documentació.

 • Diumenge de 10:00 a 14:00 H
 • dilluns
  11:00–13:30, 15:30–20:30
 • dimarts
  11:00–13:30, 16:15–20:30
 • dimecres
  11:00–13:30, 15:30–20:30
 • dijous
  11:00–13:30, 15:30–20:30
 • divendres
  11:00–13:30, 15:30–20:30
 • dissabte
  11:00–13:30, 15:30–20:30
 • diumenge
  11:00–13:30, 15:30–20:30
Piscina
Obert al públic de juny a setembre. Adreça: Camí de les Coves s/n
Escola infantil
ESCOLA INFANTIL JUAN XXIII
Plaça Juan XXIII s/n
Zona esportiva
ZONA ESPORTIVA Adreça: C/ Betxí s/n
Altres servicis al municipi

Adreça: Plaça de la Vila, 2

Horari: Dilluns i Dijous de 16 a 18 hores

Telèfon: 607058470
Email: juzgado_paz_vilavella@gva.es

 

El Jutjat de Pau, informa que a partir d’aquesta data es poden presentar denúncies per part de la ciutadania, davant aquest Jutjat, dins del seu horari oficial (dilluns i dijous de 16:00 a 18:00).

A aquest efecte, posem a disposició dels interessats en aquesta web, formulari a emplenar pel / per la denunciant.

Descarregar formulari denunciant

Oficina de correus
Adreça : “Plaça de la Vila”. Edifici de Noves Dependències. Antic local de Serveis Socials
Horari d’apertura : 9:00h – 9:45h De dilluns a divendres
Col·legi públic José Alba
Adreça: C/ Racó de Foc, s/n
Telèfon: 964 677 851
Servicis socials
Adreça: Plaça de la Vila, 2
Horari: Dimarts i Dijous de 11 a 15 hores