XXXIX Concurs de Fotografia "ENRIQUE ESCRIG"

En la data i lloc assenyalat, i actuant com a President Juan Escrig Adsuara, es reuneixen  el Jurat del XXXIX Concurs de Fotografia “ENRIQUE ESCRIG” de La Vilavella 2023 i després de la valoració de tates i cada una de  les fotografíes publicades a tal efecte, este jurat acorda concedir els següents premis de fotografía.

Guanyador PREMI LA VILAVELLA -Sebastianet a l´hort- J.C.C. (XXXIX Concurs de fotografia La Vilavella)
Guanyador PREMI LLIURE -El Piano- J.Mª R.C. (XXXIX Concurs de fotografia La Vilavella)
Guanyadora PREMI ESPECIAL -Que només quede pres qui empresona- M. R. R. (XXXIX Concurs de fotografia La Vilavella)