Telèfons d’interés

AJUNTAMENT

964 677 448

POLICIA LOCAL

625 101 002

CENTRE SALUT

964 399 325

URGÈNCIES LA VILAVELLA

964 399 326

COL.LEGI PÚBLIC

964 738 715

FACSA

964 677 089

BALNEARI LA VILAVELLA

964 677 400

CAIXA RURAL

964 678 000

COOP.AGRIC.SAN JOSÉ

964 677 098

BANKIA

964 677 580

CENTRE SALUT NULES

964 558 550

URGÈNCIES NULES

964 558 555