Reparem desperfectes de l’escola Don José Alba

👉🏼 Des de fa uns anys, l’escola Don José Alba presentava desperfectes en les seues instal·lacions.

🗣️Tot i que l’AMPA feia manifest a l’Ajuntament de la problemàtica, aquesta afirmava no rebre mai cap resposta.

📚 L’actual govern ha executat una intervenció al col·legi per reparar tots els desperfectes i que l’alumnat dispose d’unes instal·lacions adequades a l’inici de curs.

🤝 Per oferir una educació de qualitat és necessari atendre totes les necessitats i escoltar tots els agents participants de l’entorn educatiu.

COMPARTIR NOTÍCIA