PROGRAMA EMERGE 2022

Des del dia 24 d’Octubre de 2022, s’ha posat en funcionament a La Vilavella el programa EMERGE, que perteneix als programes AVALEM EXPERIÈNCIA, en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, per a la contractació de persones aturades per a la realitazació d’accions previstes en plans o procediments d’emergències a l’àmbit forestal, en aplicación de l’Ordre 8/2016 de 7 de juliol de la Consellería d’Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

S’ha contractat a 6 persones aturades amb una durada de 6 mesos, de les que 1 és capataç forestal i 5 peons forestals.

La quantia subvencionada per LABORA per a portar a terme aquest programa EMERGE/2022/226/12 és de 66.284,33 euros.

COMPARTIR NOTÍCIA