PROGRAMA EMDONA 2022

Des del dia 1 de Setembre de 2022, s’ha posat en funcionament a La Vilavella el programa EMDONA, que perteneix als programes AVALEM EXPERIÈNCIA, per a la contractació de dones desocupades, en col·laboració amb les corporacions locals de la Comunitat Valenciana, regulades a l’Ordre 8/2016 de 7 de Juliol de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectors Productiu, Comerç i Treball, pel que es contracta a 2 dones desocupades amb una durada de 9 mesos, de les quals es contractes com a peons de neteja en general.

La quantia subvencionada per LABORA per a portar a terme aquest programa EMDONA/2022/278/12 és de 31.893,12 euros.

COMPARTIR NOTÍCIA