Escoltar el veïnat

👥 Escoltar el veïnat per poder ajudar en el seu dia a dia, és una tasca primordial per a l’equip de govern.

👉🏼 En aquest cas, al carrer Menéndez Pidal s’ha atès la necessitat d’una família que sol·licitava un accés a la vivenda per a persones amb mobilitat reduïda.

COMPARTIR NOTÍCIA