ANUNCI-PUBLICITAT PLA D’OCUPACIÓ 2024

L’Ajuntament de La Vilavella ha rebut una subvenció amb la finalitat de contractar a
persones desocupades inscrites com a demandants d’ocupació en els centres LABORA
d’Ocupació de la Generalitat, per a l’execució d’obres o servicis d’interés general i
social.


A continuació, es passa a detallar els llocs oferits:


PEÓ DE NETEJA EN GENERAL
Destinataris: persones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació als Espais
Labora


Tipologia del contracte: contractes a jornada completa de 3 mesos de durada (està
previst l’inici l’1 de Juliol)


Per a poder participar al procés de selección les persones interessades hauran d’estar
inscrits a l’Espai Labora com a demandants d’ocupació i tindre sol.licitada a l’Espai
Labora l’ocupació que també es relaciona a continuación.PEÓ MANTENIDOR D’EDIFICIS
Destinataris: persones desocupades, inscrites com a demandants d’ocupació als Espais
Labora

Tipologia del contracte: contractes a jornada completa de 3 mesos de durada (està
previst l’inici l’1 de Juliol)


Per a poder participar al procés de selección les persones interessades hauran d’estar
inscrits a l’Espai Labora com a demandants d’ocupació i tindre sol.licitada a l’Espai
Labora l’ocupació que també es relaciona a continuación.El termini d’inscripció és des de dilluns que ve 27 de Maig al Divendres 31 de Maig tots dos *inclusives i podrà fer-se en el *Espai Labora La Vall en horari de 9-*14h o bé per AUTOENTREVISTA (prèvia identificació en la web de labora).

COMPARTIR NOTÍCIA