𝐋’𝐀𝐣𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐕𝐢𝐥𝐚𝐯𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐢 𝐅𝐚𝐜𝐬𝐚 𝐫𝐞𝐟𝐨𝐫𝐜𝐞𝐧 𝐞𝐥𝐬 𝐬𝐞𝐮𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐢𝐮𝐬 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨𝐥 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐠𝐮𝐞𝐬 𝐚 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐝𝐞 𝐥’𝐞𝐬𝐜𝐚𝐬𝐬𝐞𝐭𝐚𝐭 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐮𝐠𝐞𝐬

Ja han iniciat un tractament preventiu en el sistema de sanejament i pluvial municipal que minimitzarà els efectes que provoquen l’escassetat de pluges i l’increment de temperatures, dos factors que fomenten una major mobilitat d’insectes en els conductes d’aquest servei.

Els treballs d’inspecció i tractament es duen a terme en una selecció de pous de registre georeferenciats de les xarxes de sanejament i pluvials, amb l’objectiu de cobrir un perímetre específic i garantir la màxima eficàcia del tractament. Aquest procés és crucial per a anticipar i previndre possibles incidències derivades de les canviants condicions climàtiques.

Amb aquestes mesures, La Vilavella busca assegurar un entorn més saludable per a la ciutadania, minimitzant els riscos associats a plagues.

COMPARTIR NOTÍCIA