XXXVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA

Podran participar tots els fotògrafs, professionals o amateurs, residents a territori nacional.

Les fotografies hauran de ser inèdites en aquest concurs i no haver estat premiades en altres concursos dàmbit provincial o nacional. Per això l’autor haurà de presentar signada una Declaració jurada, segons model Annex II, en què es manifesti que les obres presentades no són còpia d’altres, ni han estat seleccionades ni publicades, a cap un altre certamen, concurs o mitjà de difusió.

 

DESCARREGAR BASES ACTUALITZADES

2022-01-14T11:38:33+00:00 10/12/2021|
Skip to content