Jutjat de Pau 2021-03-08T12:58:42+00:00

Jutjat de Pau

JUTJAT DE PAU

Adreça: Plaça de la Vila, 2

Horari: Dilluns i Dijous de 16 a 18 hores

Telèfon: 607058470
Email: juzgado_paz_vilavella@gva.es

El Jutjat de Pau, informa que a partir d’aquesta data es poden presentar denúncies per part de la ciutadania, davant aquest Jutjat, dins del seu horari oficial (dilluns i dijous de 16:00 a 18:00).

A aquest efecte, posem a disposició dels interessats en aquesta web, formulari a emplenar pel / per la denunciant.

Descarregar formulari denunciant

Skip to content