AODL 2017-12-08T11:45:50+00:00

AODL

Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de La Vilavella

QUÈ ÉS L’AODL?

L’AODL o Agència d’Ocupació i Desenvolupament Local de l’Ajuntament de La Vilavella és un Servici Municipal que l’Ajuntament posa a l’abast de tota la ciutadania per tal de facilitar la promoció econòmica, l’ocupació i el desenvolupament econòmic del nostre municipi.

L’AODL de La Vilavella posa a la vostra disposició els mitjans personals i tècnics per a realitzar esta tasca tan important per al futur del nostre municipi i dels seus habitants.

A l’AODL de La Vilavella no us donarem “duros a quatre pessetes” (“euros a 95 cèntims”) ni tampoc ens heu de considerar “Aladinos” que eliminaran els vostres problemes i us concediran el que desitgeu fregant un cresol. Senzillament intentarem ajudar-vos a resoldre els vostres dubtes i a superar els entrebancs que hi pugueu tindre, estudiant la viabilitat dels vostres projectes i tractant de donar forma a les vostres iniciatives.

OBJECTIUS DE L’AODL

Afavorir el desenvolupament local de La Vilavella mitjançant la dinamització dels recursos propis del nostre municipi i l’atracció de recursos externs, intentant donar noves alternatives per a millorar i modernitzar les nostres infrastructures i el nostre entramat agrari, empresarial i comercial, contribuint així al benestar de les nostres gents.

LÍNIES DE TREBALL – DOTACIÓ D’INFRAESTRUCTURES

Augmentar i millorar la dotació d’infraestructures per al desenvolupament econòmic del municipi.

  • ASSOCIACIONISME

Fomentar l’associacionisme per a millorar la participació i vertebració social del municipi.

  • INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Assessorar als agricultors, a les empreses, comerços i ciutadania en general de tot el que els puga interessar per dur a terme les seues activitats productives.

  • FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL

Orientar els treballadors i treballadores en la recerca d’ocupació i millorar la formació dels recursos humans del municipi.

  • FOMENT D’INICIATIVES EMPRESARIALS

Detectar noves alternatives i noves oportunitats per desenvolupar el municipi i incentivar i donar suport a noves iniciatives empresarials.

SERVICIS QUE OFEREIX

  1. Recerca de fonts de finançament per a noves dotacions i infraestructures.
  2. Informació i tramitació d’Ajudes i Subvencions a empreses i associacions.
  3. Assessorament per a la creació d’empreses: plans d’empresa, plans de viabilitat, etc…
  4. Projecció externa del Municipi de La Vilavella i introducció i promoció de les noves tecnologies de la informació al municipi.
  5. Creació i gestió d’una Base de Dades d’ofertes i demandes de treball i organització d’activitats d’Orientació laboral i formació en tècniques de recerca d’ocupació.
  6. Formació de treballadors i desocupats, reciclatge professional i formació contínua de treballadors i empresaris.

ON PODEU TROBAR L’AODL?

Pl. de la Vila, 1 Tfn. 964 677 448 Fax. 964 677 448 E-mail: adl@lavilavella.es

Skip to content