PROVA DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU

PROVA DE SELECCIÓ PER COBRIR UNA PLAÇA DE PERSONAL LABORAL CATEGORIA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU
Bases aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 14 de març de 2018 i publicades en el BOP de Castelló n2 45 el dia 2018.04.14.

Decret d’alcaldia de nomenament dels membres del Tribunal i de llista d’admesos de data 28 de juny de 2018

Descarregar pdf

2018-07-04T10:06:19+00:00 03/07/2018|
Skip to content