Oposició Conserge 2020-11-26T16:18:30+00:00

IMPORTANT: NO ES POT REALITZAR LA INSTÀNCIA FINS QUE NO ES PUBLIQUE EL EXTRACTE AL BOE

Oposició Conserge

BOP Convocatòria Conserge

Instància Participació Proves

Certificat Acord Junta De Govern Local De Data 6 De Novembre DE 2020