Oposició Administratiu 2021-02-08T13:59:02+00:00

IMPORTANT: NO ES POT REALITZAR LA INSTÀNCIA FINS QUE NO ES PUBLIQUE EL EXTRACTE AL BOE

Oposició Administratiu

Llistat provisional aspirants

BOE Administratiu

DOGV Administratiu

BOP Convocatòria Administratiu

Certificat Acord Junta De Govern Local De Data 6 De Novembre DE 2020

Skip to content