Nova Ordenança Fiscal d’Ocupació de Terrenys (Taules i Cadires en Terrasses)

?Ajuntament de La Vilavella informa:

Ens alegra molt anunciar especialment a tots els bars i restaurants de La Vilavella amb terrassa que, després d’àrdues tasques i estudiar les possibilitats de les quals podíem fer ús, atenent sempre al permés, al costat de la Intervenció i el Govern Municipal, s’ha dictaminat favorablement per la Comissió Econòmica la nova Ordenança Fiscal d’Ocupació de Terrenys (Taules i Cadires en Terrasses) eliminar la taxa d’Ocupació de la via pública.


Es tracta d’una mesura de caràcter excepcional a fi de pal·liar els efectes econòmics associats a la crisi sanitària provocada per la pandèmia de la Covid-19.


D’aquesta forma, la taxa estarà exempta des de l’1 de gener de 2020 fins a 31 de desembre de 2020.
Al mateix temps des de l’Ajuntament s’han establit prioritats per a concedir de manera ràpida les llicències d’ampliació de terrasses.


Continuem treballant en benefici de tot el comerç local i Pimes.
#AlCostatDeTots
#BuscanSolucions
#ApoioAlComerçLocal
#AjuntamentDeTots

2020-06-03T09:23:08+00:00 03/06/2020|
Skip to content