Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d’agent de policia local

Per mitjà de l’Acord de Junta de Govern Local de data 12 de juny de 2019, s’aprovaren les bases reguladores del procés selectiu per a un lloc d’agent de la Policia Local de la Vilavella, mitjançant torn lliure, i la convocatòria.   […]

2019-08-02T13:48:05+00:00 02/08/2019|

La Vilavella aconsegueix la subvenció per a l’elaboració del Catàleg de Protecció de Béns Patrimonials

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni ha concedit a l’Ajuntament de La Vilavella la subvenció per a l’elaboració del Catàleg de Protecció de Béns Patrimonials  i d’aquesta manera poder salvaguardar, conservar i protegir tots aquells immobles que tenen un especial valor cultural, històric, arquitectònic, paisatgístic, [...]

2019-07-17T12:34:09+00:00 17/07/2019|