INFORMACIÓ D’INTERÈS A TOTS ELS VEÏNS I VEÏNES DE LA VILAVELLA

➡️ Pel qual s’acorden les següents mesures en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent a l’efecte de l’estat d’alarma;

1️⃣ Que se suspén l’atenció presencial als veïns , la qual es realitzarà únicament per mitjans telefònics a través del telèfon
? 964 677 448o a través de la seu electrònica https://lavilavella.sedelectronica.es o a través del correu electrònic info@lavilavella.com

2️⃣ Que se suspenen els termes i s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments d’Ajuntament de La Vilavella fins a un altre avís.

▶️ Així mateix informem que l’oficina del Jutjat de pau únicament atendrà assumptes relacionats amb El Registre Civil (Naixements, noces i defuncions). Qualsevol dubte o consulta poden contactar a través del telèfon
? 607 058 470

2020-03-16T12:49:50+00:00 16/03/2020|
Skip to content