Una mica de Geologia 2017-12-10T13:21:18+00:00

Una mica de Geologia

El terreny en què s’assenta la població de la Vilavella pertany geològicament a dues formacions diferents: d’una banda, una formació de gresos i limolites vermelles de la fàcies Buntsandstein que és especialment visible a la zona en què es troben les partides de Santa Bàrbara i la Selleta, amb la seva tonalitat rogenca característica; d’altra banda, una formació de dolomies, margues i calcàries del Muschelkalk que es distribueixen a la zona del Castell de la Vilavella, i que si ens fixem donen al terreny un color més grisós. Són terrenys que es troben sobre un pis tectònic Triàsic format fa entre 205 i 201 milions d’anys.

A més de l’indubtable valor paisatgístic de la zona, que pertany de forma natural a la Serra d’Espadà (si bé la Vilavella no està dins del Parc Natural del mateix nom), el lloc en què es troba l’Espai Miner té un valor arqueològic i patrimonial afegit, ja que uns metres per sobre del camí d’accés trobem el Santuari Hispano Romà d’Apol·lo, i tot just a 200 metres al nord-oest d’aquest es troba la zona de trinxeres de la Guerra Civil recentment recuperades a la partida de Santa Bàrbara, i que es troben justament sobre de la Mina.

El sòl en què es van establir les mines de la Vilavella és rocós, format per gresos de to vermellós conegudes com roig; aquest adquireix la seva tonalitat causa del seu alt contingut en òxids de ferro que es poden agrupar bé formant un mineral, o una barreja de diversos com és el cas de la limonita coneguda com “ocre” (LLEIG (OH) · nH2O), formada per goethita, hematites o altres, i que tradicionalment s’ha emprat per a l’extracció de ferro a través de la mineria. Un dels òxids més comuns en aquesta zona de la Mina és la goethita, 1 óxidohidróxido de ferro que sol trobar-se a manera de petites esferes de color negre agrupades en raïms i que, si ens hi fixem bé, podrem trobar en la nostra visita a l’Espai Miner .

Mapa Geológico. Fuente IGM

 

Mapa Geològic. font IGM

Goethita procedent de la Mina María Fernanda (Foto: Arqueocas)

 

Goethita procedent de la Mina María Fernanda (Foto: Arqueocas)

Skip to content