Plaça Policia Local per Comissió de Serveis

L’objecte del present anunci és la provisió en comissió de serveis d’una plaça d’agent de la Policia Local existent a la plantilla de l’Ajuntament de la Vilavella,
enquadrada a l’Escala d’Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Subgrup C1, Complement de Destinació 16.

 

Tota la informació a: Plaça Policia Local per Comissió de Serveis

2022-01-14T12:16:42+00:00 14/01/2022|
Skip to content