Passejades de caràcter terapèutic

  • Activitat física de passejos terapèutics

El servei de Promoció de l’Autonomia Personal, antiga Unitat de Respir, ha adaptat les seves activitats a la nova normalitat.

Després que se suspengués tota activitat el passat 13 de març, a causa de l’Estat d’Alarma provocat pel COVID-19, es va fer arribar, a través de la policia, material d’estimulació cognitiva als seus domicilis per tal que els usuaris puguin realitzar tasques durant el temps de confinament. Actualment, es continua oferint aquest tipus de material a tots aquells usuaris que ho sol·liciten.

Un cop permeses les sortides al carrer al mes de maig, els usuaris de l’servei han pogut seguir gaudint de passejades terapèutics costat de la persona tècnica, sempre vetllant per la seguretat.

A més dels beneficis que genera l’exercici físic en l’estat de salut general de la gent gran, aquests passejos els aporten millores en l’estat anímic i activació d’àrees cognitives letargia durant aquests mesos en què la pandèmia ha afectat de manera significativa a aquest sector de població.

 

Regidoria de Salut i Benestar Social.

Ajuntament de la Vilavella.

Ajuntament de tots.

2020-08-10T10:59:43+00:00 29/07/2020|
Skip to content