Oposició Administratiu – Rectificació Lloc Desenvolupament

Per Resolució d’Ajuntament 122/2021, de data 11 de març de 2021, es declarava definitivament la llista d’admesos i exclosos per a les proves selectives per a la provisió en propietat d’una plaça d’Administratiu, així com la composició de el Tribunal qualificador i la convocatòria del primer exercici.

És per això, que per Resolució d’Ajuntament 135/2021, de data 18 de Març de 2021, s’acorda rectificar el lloc de celebració del primer exercici consistent en un “Examen tipus test”, havent de realitzar-se el mateix en la Coberta Municipal de la Zona Esportiva, el proper dia 8 d’Abril de 2021, a les 10:00 hores.

El que es publica per tal de garantir la seva difusió i per a la posada en coneixement dels aspirants.
Sra. Carmen Navarro Roig, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de la Vilavella18 de Març de 2021.

 

Tota la informació disponible en: Oposició Administratiu

2021-03-30T10:46:03+00:00 30/03/2021|
Skip to content