La Vilavella retarda els pagaments corresponents a el quart període

  • Ajornaments en el pagament de les taxes municipals

L’Ajuntament de la Vilavella recorda que es va retardar el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) urbà i les taxes (escombraries, guals i cementiri) a causa de la crisi provocada per la COVID-19.

El cobrament es realitzarà des del 15 de setembre fins al 16 de novembre. El càrrec domiciliat es farà el 15 d’octubre.

Per facilitar als ciutadans el pagament, tant els domiciliats com no, podran sol·licitar, passant per les oficines de recaptació de l’Ajuntament, el fraccionament i ajornament fins a una setmana abans de l’15 de setembre, data en la qual finalitza el període de cobrament en voluntària a l’Ajuntament.

Així doncs, informar que el fraccionament es realitzarà entre 2 i 18 terminis.

Ajuntament de la Vilavella.

Ajuntament de tots.

2020-08-10T11:02:30+00:00 30/07/2020|
Skip to content