DOGV Conserge

Bases i convocatòria rectificades de les proves selectives per a la provisió en propietat de la plaça de personal laboral fix, denominada subaltern conserge del grup escolar.

Tota la informació disponible en: Oposició Conserge

2021-01-28T10:08:15+00:00 28/01/2021|
Skip to content