Convocatòria Conserge

En el «Butlletí Oficial de la Província de Castelló» nombre 1, de 2 de gener de 2021, s’han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir:

Una plaça de subaltern Conserge Grup Escolar de la plantilla de personal laboral fix, a cobrir pel sistema de concurs-oposició.

Tota la informació disponible en: Oposició Conserge

2021-02-11T10:19:44+00:00 11/02/2021|
Skip to content