Consulta prèvia sobre la modificació ordenança fiscal reguladora

L’Excmo. Ajuntament de La Vilavella, té la intenció de Modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Llicència d’Obertura d’Establiments, amb el fi d’adequar-se a la normativa autonòmica vigent, passant-se a denominar Ordenança Fiscal Reguladora de la “Taxa per la Prestació de l’ Servei de Tramitació d’Expedients d’Activitats Sotmeses a Instruments d’Intervenció Ambiental i d’Obertura d’Establiments Públics “, a causa de la necessitat d’adequar la mateixa a la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i control Ambiental d’Activitats a la Comunitat Valenciana, la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, i la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de Liberalització el Comerç i de determinats serveis.

Podeu llegir el document oficial complet des del següent enllaç: Consulta Prèvia

2020-03-10T13:50:23+00:00 10/03/2020|
Skip to content