Qualificació provisional personal docent i auxiliar del taller d’ocupació 2021-2022

Es publica l’anunci de la qualificació provisional de les persones candidates a personal directiu, auxiliar administratiu, docent de especialitat del Taller d’Ocupació 2021-2022. Es disposa d’un termini de 3 dies hàbils per a presentar reclamacions, a comptar des del dia següent a la seua publicació.

Publicació anunci qualificació provisional personal directiu, aux. admvo i docent.

2021-09-09T10:30:00+00:00 09/09/2021|
Skip to content