Declaració responsable parades 2017-12-19T21:08:07+00:00