Plaça Policia Local per Comissió de Serveis

L'objecte del present anunci és la provisió en comissió de serveis d'una plaça d'agent de la Policia Local existent a la plantilla de l'Ajuntament de la Vilavella, enquadrada a l'Escala d'Administració Especial, Subescala de Serveis Especials, Classe Policia Local, Subgrup C1, Complement de Destinació 16.   Tota la informació a: Plaça Policia Local per Comissió [...]

2022-01-14T12:16:42+00:00 14/01/2022|

Vacunació sense cita – 18 de desembre

Compartim la nova campanya de vacunació que ens envien des del Centre de Salut! GVA la Plana @GVAlaplana   El pròxim dissabte 18 de desembre, de 9 a 21 hores vacunarem, sense cita prèvia, de la COVID19 (primera i segona dosi i dosi de record) a l'Hospital de La Plana.   L'accés serà per la [...]

2021-12-17T09:46:54+00:00 17/12/2021|

XXXVIII CONCURS DE FOTOGRAFIA

Podran participar tots els fotògrafs, professionals o amateurs, residents a territori nacional. Les fotografies hauran de ser inèdites en aquest concurs i no haver estat premiades en altres concursos dàmbit provincial o nacional. Per això l'autor haurà de presentar signada una Declaració jurada, segons model Annex II, en què es manifesti que les obres presentades [...]

2022-01-14T11:38:33+00:00 10/12/2021|

Ajudes Socials

Bases reguladores del procediment de concessió de prestacions econòmiques del programa dajuts a les persones víctimes de violència de gènere, persones que han patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables a través de les entitats locals, corresponent al pla estatal 2018-2021, a l'exercici 2021, subvencionades per la vicepresidència [...]

2021-11-26T10:17:34+00:00 26/11/2021|
Skip to content